Vart vänder jag mig?

Styrelsefrågor, lagar- och stadgefrågor, försäkringsfrågor Magnus Asp Hus 86
Värme/vatten, El, gårdsråd, utemiljö, garage Erik Lelander Hus 60
Ekonomi, leverantörer,   Jimmy Wessman Hus 82
Sophantering, gårdsråd, utemiljö, garage, kvarters- lokaler/tvättstugor, hemsida Jens Brodin Hus 92
Distrubition, protokoll Britt Adolfsson Hus 73
Snöröjning/sand, kvarters- lokaler/tvättstugor, garage, utemiljö Pelle Tapper 133, 

 

Utlåning nycklar      

Alla ledamöter har tillgång till nycklar så ring och boka lån av nyckel till kvarterslokalerna eller för att komma in i förrådet vid kvarterslokal Myran.